preskoči na sadržaj

Umjetnička škola Franje Lučića

NAKNADNI ROK UPISA 1. RAZREDA PRIPREMNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA: 4. - 21. RUJNA

Autor: Administrator , 4. 9. 2020. 22:51

Sukladno točki XX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., učenici koji nisu ostvarili pravo upisa u ljetnom ili jesensko upisnom roku ili oni koji se nisu u ljetnom i jesenskom roku prijavljivali za upis, mogu se prijaviti za upis u naknadnom roku u srednju školu u program obrazovanja u kojem je nakon jesenskoga upisnoga roka ostalo slobodnih mjesta (objava slobodnih mjesta dostupna je na www.upisi.hr ). 


Učenici moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole. U školama u kojima je to uvjet za upis, moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. Škola za te učenike organizira provjeru na dan dostave dokumentacije. Učenici se u naknadnom roku prijavljuju i upisuju u srednjoj školi u razdoblju od 4. do 21. rujna 2020. godine. Potrebno je osobno ili elektronički srednjoj školi dostaviti pisani zahtjev učenika za upis u školu te svu potrebnu dokumentaciju - potom se ispisuje upisnica, roditelj/skrbnik i učenik je potpisuju i nakon toga se ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i učenik je upisan u srednju školu. Postupak upisa na naknadnom roku moguće je napraviti osobno u školi ili elektronički putem, ovisno o dogovoru učenika sa srednjom školu u koju je podnio pisani zahtjev za upis.

Kandidati koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju izvan obrazovnoga sustava RH, kandidati koji žele nastaviti srednjoškolsko obrazovanje te kandidati koji su osnovnoškolsko obrazovanje završili u institucijama za obrazovanje odraslih, a nisu ispunili registracijski obrazac na ljetnom ili jesenskom roku trebaju se prije dolaska u školu javiti Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na e-mail srednja@azvo.hr ili na broj telefona 01/6274-849. 

Učenici koji prijavljuju paralelne umjetničke (glazbene ili plesne) programe, a umjetnička škola ih nije u ljetnom ili jesenskom roku aktivirala u sustavu (ako jest, ponovna aktivacija nije potrebna, neovisno prijavljuju li u naknadom roku program u drugoj ili istoj školi), moraju od umjetničke škole zatražiti aktivaciju, a zatim se može izvršiti prijava.

[više]

DOSTAVA POTPISANIH UPISNICA ZA UPIS U 1. RAZRED PRIPREMNOG ILI SREDNJEG OBRAZOVANJA - JESENSKI ROK

Autor: Administrator , 1. 9. 2020. 21:06

ROK: 2. 9. 2020. do 16 sati

Zaprimanje elektronskim putem do isteka roka na adresu:
ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

Zaprimanje u školi: 2. 9. od 10 do 13 sati

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., 1. rujna 2020. u 12:00 sati objavljene su konačne ljestvice poretka u jesenskome upisnom roku.
Time su kandidati svrstani na ljestvicu poretka nekih od prijavljenih obrazovnih programa ostvarili pravo upisa u taj program. Kraj obrazovnog programa u koji su kandidati ostvarili pravo upisa u stupcu Pravo upisa stoji riječ "DA". Svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa u jesenskome upisnom roku, trebaju do 2. rujna u 16:00 sati u srednju školu osobno ili elektronički dostaviti upisnicu (upis potvrđuju vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici). Nakon objave konačnih ljestvica, upisnicu će preuzeti na svom sučelju pod Moj odabir/Dohvati upisnicu (uz program na kojemu je ostvareno pravo upisa).

[više]

DOSTAVA POTPISANIH PRIJAVNICA ZA UPIS U 1. RAZRED PRIPREMNOG ILI SREDNJEG OBRAZOVANJA - JESENSKI ROK

Autor: Administrator , 28. 8. 2020. 13:04

ROK: 28. - 31. 8. 2020.

Zaprimanje elektronskim putem do isteka roka na adresu:
ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

Zaprimanje u školi: 31. 8. od 10 do 15 sati

U petak, 28. kolovoza 2020. u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka biti omogućen dohvat prijavnice.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, prijavnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

VAŽNO! 
Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka. 

Učenici 8. razreda škola u RH svoje će prijavnice moći ispisati sa svog sučelja na kartici "Moj odabir" ili dobiti od razrednika u svojoj osnovnoj školi te ih potpisane na vrijeme moraju elektronički ili osobno dostaviti razredniku do 31. kolovoza 2020. godine u 15:00 sati

Učenici škola u RH koji nisu 8. razred (kandidati za umjetničke škole, ponavljači) od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici "Moj odabir". Dužni su ih potpisane elektronički ili osobno dostaviti do 31. kolovoza 2020. godine u 15:00 sati upisnom povjerenstvu u školu koja ih je aktivirala. 

Kandidati koje je registrirao Središnji prijavni ured od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici "Moj odabir". Dužni su ih potpisane do 31. kolovoza 2020. godine u 15:00 sati sati dostaviti Središnjem prijavnom uredu na adresu e-pošte srednja@azvo.hr

Učenici koji su ostvarili pravo izravnog upisa kao učenici s teškoćama u razvoju na rangiranju koje je završeno 21. kolovoza 2020. NE nose prijavnice u osnovnu školu (jer su svoju prijavu potpisali u županijskom upravnom odjelu). 

Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici. Aplikacija će kandidata automatski rasporediti na obrazovni program koji mu je najviše na listi prioriteta, a na kojemu prema broju bodova ulazi u upisnu kvotu. Također, ova prijava ne garantira upis u odabrane obrazovne programe, ako upisna kvota u trenutku objave konačnih ljestvica poretka bude popunjena kandidatima s više bodova. Molimo učenike da detaljno provjere prijave programa, minimalne bodovne pragove škola i realno postave svoje prioritete.

[više]

UPISI U 1. RAZRED PRIPREMNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA - JESENSKI ROK

Autor: Administrator , 22. 8. 2020. 10:50

Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., u petak, 21. kolovoza 2020. godine u 12:00 sati započele su prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ.

Prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere traju do 24. kolovoza 2020. (vidljivi su na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave). 

Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. 

Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u jesenskom roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji. Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote. 

Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2020./2021. – Idemo u srednju! - Učenici koji upisuju umjetničke programe“.

[više]

DOSTAVA POTPISANIH UPISNICA ZA UPIS U 1. RAZRED PRIPREMNOG ILI SREDNJEG OBRAZOVANJA

Autor: Administrator , 26. 7. 2020. 12:10

ROK: 27. - 28. 7. 2020.

Zaprimanje elektronskim putem do isteka roka na adresu:
ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

Zaprimanje u školi: 27. i 28. 7. od 10 do 13 sati

Kako je najavljeno Odlukom o upisima, 25. srpnja 2020. godine u 12:00 sati ljestvice poretka postale su konačne. Kandidati su ostvarili pravo upisa samo u onaj program na čiju su ljestvicu poretka u tom trenutku bili svrstani, sukladno ostvarenom broju bodova. 

Upisnice su postale dostupne na kartici "Moj odabir" 25. srpnja nakon 12:00 sati. Samim time, nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati mogu ispisati upisnicu (na kartici "Moj odabir") koju će, zajedno s ostalom dokumentacijom potrebnom za upis, elektronički ili osobno dostaviti u školu. 

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati upisnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati upisnicu, upisnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Nakon 12:00 sati 25. srpnja kraj obrazovnoga programa u kojemu kandidat ostvaruje pravo upisa u stupcu Pravo upisa prikazana je riječ "Da", a na svim ostalim ljestvicama poretka umjesto plasmana stoji " -". Kandidati koji su stekli pravo upisa u programe za koje je uvjet, uz upisnicu, dostava dodatne dokumentacije, navedeno mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati/Detaljno: 

  • liječnička svjedodžba medicine rada (donosi se u srednju školu pri upisu ili, iznimno, kada u trenutku upisa kandidat nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda),
  • dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja iz znanja i sporta koja su automatski evidentirana u sustavu).

Potrebne dokumente elektronički ili osobno dostavite Školi 27. ili 28. srpnja 2020. godine. Samo kandidati koji se nisu uspjeli upisati u ljetnom upisnom roku mogu konkurirati na jesenskom upisnom roku za preostala slobodna mjesta.

U jesenskom upisnom roku bit će moguće prijaviti samo obrazovne programe za koje upisna kvota u ljetnom roku nije popunjena. Okvirna slobodna mjesta za jesenski rok bit će poznata od 1. kolovoza 2020. 

Na kartici "Moj odabir" dostupna je za preuzimanje i Potvrda o stečenom pravu upisa koja se koristi za upis u učeničke domove i slične svrhe.

[više]

DOSTAVA POTPISANIH PRIJAVNICA ZA UPIS U 1. RAZRED PRIPREMNOG ILI SREDNJEG OBRAZOVANJA

Autor: Administrator , 20. 7. 2020. 15:15

ROK: 22. - 24. 7. 2020.

Zaprimanje elektronskim putem do isteka roka na adresu:
ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

Zaprimanje u školi: 22. i 23. 7. od 10 do 13 sati, 24. 7. od 10 do 15 sati
 

U srijedu, 22. srpnja 2020. u 12:00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka biti omogućen dohvat prijavnice na www.upisi.hr.

Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati prijavnicu, prijavnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

VAŽNO! 
Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka. 

- Učenici 8. razreda škola u RH svoje će prijavnice moći ispisati sa svog sučelja na kartici "Moj odabir" ili dobiti od razrednika u svojoj osnovnoj školi te ih potpisane na vrijeme moraju elektronički ili osobno dostaviti razredniku do 24. srpnja 2020. godine u 15:00 sati

- Učenici škola u RH koji nisu 8. razred (kandidati za umjetničke škole, ponavljači) od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici "Moj odabir". Dužni su ih potpisane elektronički ili osobno dostaviti do 24. srpnja 2020. godine u 15:00 sati upisnom povjerenstvu u školu koja ih je aktivirala. 

- Kandidati koje je registrirao Središnji prijavni ured od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici "Moj odabir". Dužni su ih potpisane do 24. srpnja 2020. godine u 15:00 sati dostaviti Središnjem prijavnom uredu na adresu e-pošte srednja@azvo.hr

Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici. Aplikacija će kandidata automatski rasporediti na obrazovni program koji mu je najviše na listi prioriteta, a na kojemu prema broju bodova ulazi u upisnu kvotu. Također, ova prijava ne garantira upis u odabrane obrazovne programe, ako upisna kvota u trenutku objave konačnih ljestvica poretka bude popunjena kandidatima s više bodova. Molimo učenike da detaljno provjere prijave programa, minimalne bodovne pragove škola i realno postave svoje prioritete.

[više]

NATJEČAJ ZA UPIS PROGRAMA PRIPREMNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 1. 7. 2020. 16:09

Objavljujemo Natječaj za upis programa pripremnog i srednjeg obrazovanja.

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


UPISI U PROGRAME PRIPREMNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA

POSTUPAK I ROKOVI PRIJAVA ZA UPIS U PROGRAME SREDNJEG OBRAZOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Postupak, način i rokovi prijave za upise u programe srednjeg obrazovanja dostupni su na mrežnoj stranici www.upisi.hr na kojoj se i vrše svi postupci prijavljivanja u sustav i odabira i prijave obrazovnih programa. U tu svrhu na stranici su dostupne brošure za različite tipove učenika i obrazovnih programa sa detaljnim opisom i rokovima postupaka (Redovni učenici, Umjetnički programi i odjeli za sportaše, Kandidati iz drugih obrazovnih sustava).

Posebno upozoravamo kandidate za upis koji ove godine NE ZAVRŠAVAJU 8. razred osnovnog obrazovanja da se na vrijeme jave e-poštom ili telefonom tajništvu škole kako bi im bila omogućena prijava u sustav! U poruci treba navesti ime, prezime i OIB kandidata, željeni stupanj obrazovanja (pripremno ili srednje obrazovanje) te vrstu programa (glazbeni ili plesni program). NAPOMENA: u školskoj godini 2020./2021. ne upisujemo kandidate u pripremni program plesnog obrazovanja.

Natječaj za upis u 1. razred pripremnog i srednjeg obrazovanja bit će objavljen na stranicama Škole i osnivača do početka prijave obrazovnih programa 8. srpnja 2020.

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

 
Oglasna ploča
 
Nastupi i natjecanja
 
Arhiva dokumenata
 
Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
 
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
 
Korisni linkovi
 
 > Upisi  > Srednje i pripremno obrazovanje  > Upisi u 1. razrede pripremnog i srednjeg obrazovanja
CMS za škole logo
Umjetnička škola Franje Lučića / Slavka Kolara 39, HR-10410 Velika Gorica / www.ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr / ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr
preskoči na navigaciju